Hållbarhet hos Smarteyes


Genom våra värderingar "We believe in change, We keep it simple, We care " är Smarteyes målsättning att hållbarhet ska vara integrerat i det dagliga arbetet och i affärsplanen. Tydliga policys och strategier säkerställer att vi bedriver en hållbar verksamhet, som tar hänsyn till såväl människor som miljö.

Vi...
- utvecklar en hållbar organisation.
- driver hållbara butiker.
- arbetar för en hållbar design av glasögon och relaterade produkter.
- arbetar för en hållbar kedja från produktion till konsumtion och att produkterna är framtagna på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.


Hållbarhet är smart

Smarteyes är ett företag som har hållbarhet på agendan, men vi är även ett ungt företag med mycket kvar att utveckla. Vår långsiktiga ambition är att hållbarhet ska bli fullt integrerat i vår strategi och i våra processer och att systematiskt utveckla en resurseffektiv värdekedja, ett hållbart sortiment och ett hållbart kunderbjudande med fokus på att minska miljöpåverkan.

Ett trovärdigt hållbarhetsarbete gynnar Smarteyes affärsutveckling genom ökat förtroende för Smarteyes hos såväl medarbetare, kunder och samarbetspartners. Smarteyes har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt lagar och regler och att det sker på ett hållbart sätt. 

Under räkenskapsåret 2019/2020 har vi fortsatt att fokusera på att förbättra vårt hållbarhetsarbete och insatser. Vi har som mål att till framtida hållbarhetsrapportering fortsätta kartlägga vårt arbete samt fortsätta identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Bland FN:s Globala mål har Smarteyes nedan markerade delmål där vi har påverkat mest och kan göra störst skillnad.

FNs Globala mål | Smarteyes hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2020

I vår hållbarhetsrapport beskriver vi det gångna året och delar med oss av information om vårt hållbarhetsarbete - från vår gedigna designprocess till miljörapportering och vårt samhällsengagemang.

Ta del av hållbarhetsrapporten här >