Blicken mot en ljusare framtid

Precis som du är vi måna om planeten och vår omvärld. Hållbarhet är smart och genom våra värderingar är vår målsättning att hållbarhet ska vara integrerat i allt vi gör. Hållbarhet innefattar många delar, men det som är centralt för oss är att fokusera på de områden där vi kan påverka mest och som gör skillnad på riktigt. Vi tror att långsiktiga satsningar är viktigare än kortsiktiga aktiviteter och arbetar därför med flera olika områden parallellt.

Här kan du läsa om en del av vårt hållbarhetsarbete. Vill du läsa mer är du välkommen att ta del av vår hållbarhetsrapport här (rapport för svenska marknaden 2021). 

 


Vårt hållbarhetsarbete fokuseras kring våra tre P:

Product

De produkter vi tillhandahåller ska tas fram på ett hållbart sätt. Från produktion till konsumtion, med hänsyn till både materialval, produktionsteknik och logistiklösningar samt processer för att minska överproduktion.
Läs mer om delar av vårt hållbarhetsarbete här nedan. 

People

Vi ska utveckla en hållbar organisation med trygga sociala förhållanden för såväl våra medarbetare som för leverantörer.

Planet

Att ge tillbaka till samhället och bidra till en hållbar planet – både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv – är en naturlig del i vårt arbete.

 

Samarbete för social hållbarhet


Tillsammans kan vi göra ännu större skillnad. Varje år skänker vi pengar till organisationer som bidrar till ökad social hållbarhet i större skala. Ett exempel är vår årliga julgåva, där våra medarbetare får välja vilken organisation som ska få gåvan. De senaste åren har Friends och Läkare utan gränser fått gåvan.

Vi stödjer Non-Violence Project Foundation

Vi har även ett långsiktigt samarbete med organisationen Non-Violence Project Foundation som bidrar till social förändring genom utbildning - att inspirera, motivera och engagera unga människor hur man löser konflikter på ett fredligt sätt. Vi delar deras syn på vikten av samhällsförändring genom att skapa en fredlig grundsyn hos ungdomar och kunde mellan 2019-2020 bidra till att fler än 840 skolklasser fick ta del av utbildningen. Samarbetet har pågått sedan 2016 och hittills har vi skänkt över 8 miljoner kronor genom försäljning av våra Smarteyes X Non-Violence glasögonbågar, där 50 kr för varje såld båge går till organisationen.  


8 miljoner 

Hittills har vi donerat över åtta miljoner kronor till Non-Violence Project Foundation.


 


Alla barn har rätt att se bra

Vi anser att barn och ungas syn aldrig får vara en klassfråga. Därför erbjuder vi alla barn och unga upp till 20 år ett par kostnadsfria glasögon per år genom att vi står för mellanskillnaden mellan landstingsbidraget och kostnaden för glasögonen, upp till ett värde av 1500 kr.

BARNS SYN FÅR INTE VARA EN KLASSFRÅGA  

Sedan 2012 har vi på Smarteyes gett gratis glasögon till barn med synfel. Initiativet kom till eftersom glasögonbidragen som fanns ofta inte räckte till. Många barn och unga med dålig syn fick kämpa för att hänga med i skolan, samtidigt som deras föräldrar kämpade för att få ihop ekonomin. Sammanlagt har vi gett bort över 30 000 par barnglasögon och initiativet har gett oss barn- hjälporganisationen Majblommans pris två gånger på tre år.


Över 30.000 

barn har sedan 2012 fått kostnadsfria glasögon av Smarteyes


 


Smarta transporter och effektiviserad logistik gör skillnad

Smarteyes har sedan starten 2007 präglats av socialt ansvarstagande och med tiden har vi även finslipat det miljömässiga ansvaret. Våra beslut präglas av omtanke och eftertanke i produktionsled och hela vägen till kundmötet i butik. 

Det är viktigt för oss att de insatser vi gör för miljön gör skillnad på riktigt. Därför har vi samlat och konverterat data om vår verksamhet till koldioxid-ekvivalenter, vilket ger oss möjlighet att mäta, utvärdera och sätta interna mål. Detta gör det tydligt för oss vilka områden i vår verksamhet som har störst miljöpåverkan, och därmed vilka områden vi bör fokusera vårt miljöarbete kring. Ett exempel på ett sådant område är varutransporter, där vi under 2019/2020 gjorde stora förändringar i våra logistiklösningar och lyckades därmed minska utsläppen avsevärt. Läs mer om hur vi gjorde det nedan.


 

HÅLLBARHET FÖR MILJÖN

Våra transporter stannar på marken

Vi vet att transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, därför såg vi under 2019/2020 över våra fraktlösningar och lyckades minska utsläppen från varutransporterna för glasögon till butikerna med 69% jämfört med föregående år. Det lyckas vi med genom att minska antal flygtransporter och samköra och sampacka alla våra leveranser från bågtillverkarna. Vår produktionstid blir lite längre, men det är ett pris vi gärna betalar för en ljusare framtid!


 

HÅLLBARHET FÖR MILJÖN

Grön el

Tänt var det här! Ja butikerna behöver ju trots allt el till allt möjligt, speciellt när vi vill hjälpa folk att se. Men vi gör vad vi kan för att hålla våra butiker moderna och energisnåla. För att minska deras miljöpåverkan ser vi till att 98% av vår el kommer från sol, vind och vattenkraft. Dessutom är vi med och bidrar till restaureringen av vattenområden för att skapa en bättre marin miljö.
Hållbara material

Även om glasögon i sig inte klassas som en stor miljöbov, är det viktigt att vi inom alla områden gör vad vi kan för att minska vårt avtryck på miljön. Därför letar vi ständigt efter nya material som är framtagna på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt och som skapar så lite avtryck på miljön och människor som möjligt. Läs mer om vår hållbara kollektion Elements nedan, med bågar gjorda i 100% biologiskt nedbrytbar acetat.

HÅLLBARA MATERIAL

Elements Collection

Visste du att vi har sålt bågar gjorda i 100% nedbrytbart material sedan 2015? Kolla in Elements Collection, kollektionen med extra stort hållbarhetsfokus som vi fortsätter att utveckla än idag. Förutom det nedbrytbara materialet ställer vi höga krav på att bågarna produceras på ett ansvarsfullt sätt med god kvalitet. Acetaten (plasten) i bågarna är gjord av 100% biologiskt nedbrytbart material från vegetabiliska råvaror. Vilket är ett smartare val för miljön eftersom ingen fossil råvara används.


100% 

biologiskt nedbrytbar acetat innebär mindre avtryck på miljön.


 

Ekologiska rengöringsprodukter - Smarteyes

HÅLLBARA MATERIAL

Ekologiska rengörings­produkter

Engångsartiklar och förbrukningsvaror är stora miljöbovar. Vi varken använder eller säljer mycket av den varan, men många bäckar små, eller hur? Våra kunder behöver kunna rengöra sina glasögon och när vi hittade en ny leverantör som kunde erbjuda ekologiska rengöringsprodukter var valet enkelt. Vi bytte, och numera kan man köpa våtservetter och rengöringsspray som är miljöcertifierade och bättre för både dig själv och vår planet. Förutom att själva rengöringslösningen är ekologisk är även tryckfärgerna på förpackningen vegetabiliska och kartongerna är tillverkade av återvunnet papper. 


Vill du läsa mer?

Det här är bara några delar av vårt sätt att öka hållbarheten. Vill du läsa mer? Ta del av vår hållbarhetsrapport - där beskriver vi det gångna året och delar med oss av mer information och detaljer kring vårt hållbarhetsarbete.