Ögonhälsokontroll med ögon­bottenfotografering

När du gör en synundersökning hos Smarteyes ingår en ögonhälso­kontroll. Det innebär att vi utöver den ordinarie synunder­sökningen där vi kontrollerar din syn och vilka styrkor du behöver, även gör en tryckmätning,  ögonbotten­fotografering och vid behov synfälts­mätning, samt en generell bedömning av din ögonhälsa. Dessa undersökningar ger en bredare bild av din ögonhälsa och gör att optikern kan upptäcka tecken på eventuella ögonsjukdomar och förändringar i ett tidigt stadium. Vid misstanke om sjukdom remitterar optikern vidare till ögonläkare.

Hos Smarteyes ingår en ögonhälsokontroll i den ordinarie synundersökningen och erbjuds alla över 40 år eller vid behov.


 

Vad ingår i en ögonhälsokontroll?

Under en synundersökning fastställs ögats generella hälsotillstånd och ditt eventuella synfel mäts. En synundersökning med ögonhälso­kontroll innebär ett par extra moment som ger en djupare bedömning av din ögonhälsa och där tecken på eventuella ögonsjukdomar och förändringar kan upptäckas:

Ögonbotten­fotografering
Ögonbotten­fotografering innebär att vi tar ett foto av näthinnan, synnerven och blodkärlen i ögat. Fotot säger mycket om dina ögons hälsostatus, till exempel om det finns symptom på ögonsjukdomar , men det kan även visa tecken på andra sjukdomar som exempelvis högt blodtryck eller diabetes.

Genom att vi spara foton från tidigare undersökningar i din journal kan vi upptäcka och jämföra förändringar över tid. Det gör inte ont att ta fotot, och det går på ett par sekunder. 

Synfältsmätning
Vid misstanke om sjukdom som påverkar synnerven eller näthinnan gör optikern även en synfältsmätning, som i detalj kartlägger ditt synfält. Undersökningen visar om du saknar eller har försämrad syn i någon del av ditt synfält och är viktigt för att förstå symptom på exempelvis glaukom (grön starr).

Tryckmätning
Under synundersökningen mäter vi ditt tryck i ögat. Ett högt tryck kan skada synnerven och vara tecken på allvarligare sjukdom, som till exempel glaukom (grön starr).

Vad kan optikern se vid en ögonhälso­kontroll?

Alla moment under synundersökningen ger tillsammans en bild av ögats hälsostatus. De extra moment som görs vid en ögonhälsokontroll, som till exempel ögonbottenfotografering, tryckmätning och synfältsmätning, hjälper optikern att göra en mer omfattande bedömning och hitta tecken på eventuella ögonsjukdomar. Exempel på sjukdomar som kan upptäckas:

Vid misstanke om sjukdom remitterar optikern vidare till ögonläkare.


Ta hand om dina ögon - gör regelbundna synundersökningar

Dina ögon och synen förändras över tid och dina behov kan se olika ut från ett år till ett annat. Det snällaste du kan göra för dina ögon är att testa synen regelbundet så du inte anstränger dem i onödan och slipper spänningshuvudvärk eller andra synrelaterade besvär. Boka din synundersökning snabbt och smidigt här: