Grå starr - katarakt

Grå starr, som även kallas katarakt, är en av de vanligaste förändringarna i ögat och anledningarna till nedsatt syn. Sjukdomen kommer vanligtvis med åldern och hos personer över 65 år. I sällsynta fall kan grå starr vara ärftligt eller medfött. Grå starr bör inte förväxlas med grön starr, som är en allvarligare ögonsjukdom. Läs vidare om katarakt och hur man kan behandla den.

Vad är grå starr?

Katarakt, grå starr, är i sig en ofarlig sjukdom men som kan ge mer eller mindre synnedsättning. I och med att vi blir äldre blir ögats lins gradvis mindre flexibel och mindre genomskinlig. Detta hindrar ljuset från att komma in i ögat vilket ger en suddig syn med svårigheter att se i mörker. 

Det är olika från person till person hur man påverkas av grå starr och även hur snabbt sjukdomen utvecklas. Vanligast är grå starr i en högre ålder. 

Symptom på grå starr?

Grå starr kan utvecklas på ett par månader, men vanligtvis tar det flera år innan man upplever så pass mycket besvär att man misstänker sjukdomen.  Det absolut vanligaste symptomen är att man ser sämre och suddigare samt att man får svårare att se i mörker. Man kan uppleva obehag vid starkt ljus och får lättare för att bländas. Färger kan upplevas mindre klara och vissa får dubbelseende.

Behandling

Vilken behandling du får beror på hur stora besvär du har och hur långt gången din katarakt är. Har du milda symptom kan glasögon med rätt korrigering hjälpa dig till bättre syn samt att du själv tänker på att underlätta för dig genom att läsa med bra belysning, skydda ögonen med solglasögon samt att regelbundet göra synundersökningar hos din optiker för att följa utvecklingen.  För de flesta ökar dock den grå starren över tid, och operation är då nödvändig. Våra optiker kommer remittera dig till en ögonläkare om din starr behöver åtgärdas eller vidare utredning.

Operation av grå starr

Gråstarrsoperation är idag en vanlig operation som är smärtfri och görs med lokalbedövning i form av ögondroppar. Under operationen byts din lins ut mot en konstgjord lins. En operation innebär alltid en risk, men komplikationer i samband med gråstarrsoperationer är mycket ovanliga. 

Efter en gråstarrsoperation

Du kommer få information om eftervård av den vårdenhet som utför operationen. Oftast kan man gå hem samma dag som operationen, och efter ett par veckors behandling med inflammationsdämpande ögondroppar brukar ögat vara läkt. Du kan då boka tid hos din optiker för att vid behov prova ut nya glasögon. 

Några veckor efter operationen, oftast 6-8 veckor, har din syn stabiliserats och du bör då göra en synundersökning hos din optiker. Det är vanligt att man behöver nya glasögon efter en gråstarrsoperation då synen ofta har förändrats.


Boka tid hos en optiker:

Boka synundersökning