Är du närsynt ser du bra på nära håll, men har svårigheter att se tydligt på avstånd. Närsynthet, som även kallas myopi, är ett av våra vanligaste synfel och är ofta enkelt att korrigera med hjälp av glasögon. Läs mer om vad närsynthet är, hur man kan korrigera det och hur man som förälder kan minska risken för att sina barn ska utveckla närsynthet.

Vad är närsynthet?

Som närsynt upplever du svårigheter att se tydligt och skarpt på avstånd, till exempel när du kör bil eller ser på tv. Synfelet beror på att ögats brytkraft är för starkt, vilket gör att bilden av det du tittar på hamnar framför näthinnan. I ett rättsynt öga, dvs i ett öga som inte har något synfel, bryts ljuset som kommer in i ögat av hornhinnan och linsen och samlas till en punkt på näthinnan så att en skarp bild av det du tittar på avbildas. Vid närsynthet bryts ljuset för kraftigt, vilket gör att ljuset istället samlas framför näthinnan för att sedan spridas till ett större område på näthinnan. Detta resulterar i en oskarp bild.

 

Närsynthet i kombination med brytningsfel

Det är inte ovanligt att man är närsynt och samtidigt har brytningsfel (även kallat astigmatism). Båda synfelen kan korrigeras med rätt glas. Läs mer om astigmatism här.

Närsynthet hos barn

Hos barn upptäcks synfelet ofta i skolåldern eller tonåren, då man ställer högre krav på ögat att se detaljer på avstånd, till exempel tavlan längst fram i klassrummet. Vanligtvis stabiliseras synen sedan i 20-årsåldern. 
Närsynthet är till viss del ärftligt men det finns även forskning som visar att levnadsvanor kan påverka synen och bidra till närsynthet. Enligt forskning beräknas 50% av världens befolkning vara närsynta år 2050, och man tror att dagens livsstil med mycket tid inomhus, framför mobiler och läsplattor bidrar till utvecklingen. Man vet att barn som spenderar mycket tid utomhus löper mindre risk att utveckla närsynthet, vilket sannolikt beror på att synen och ögat då får bättre möjligheter att utvecklas och växa. Varför det är så beror på att man utomhus i större grad använder ögonen för att fokusera på avstånd, till skillnad från inomhus då man anstränger ögonen för närarbete i högre utsträckning. Vid avståndsseende slappnar ögat och muskulaturen runt ögat av, vilket innebär att ögat får vila. Som förälder kan det därför vara bra att uppmana barn till utomhuslek och regelbundna pauser från skärmar. 

Om du upplever svårigheter att se på avstånd

Upplever du att du får anstränga ögonen för att se på avstånd, till exempel när du kör bil eller tittar på tv, kan du behöva glasögon eller kontaktlinser för närsynthet. Börja med att boka en tid hos en av våra leg. optiker.

 

Boka tid för synundersökning

Boka tid