Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken, även kallat makuladegeneration eller på engelska "age related macular degeneration" (AMD), är ett tillstånd som påverkar synskärpan och den vanligaste orsaken till permanent synnedsättning när man blir äldre. Makuladegeneration förekommer i två olika typer; torr och våt. Läs mer om de olika förändringarna och vad de innebär.

Vad är gula fläcken?

Gula fläcken (eller makula) är ett två till tre millimeter stort område på näthinnan där du har flest synceller och därmed också ser som skarpast. Gula fläcken är avgörande för vår förmåga att se detaljer och att se skarpt, en skada på gula fläcken innebär att synskärpan påverkas avsevärt.

Förändringar i gula fläcken

Viss grad av förändringar i gula fläcken är en del av det naturliga åldrandet, men de kan bli så pass allvarliga att de påverkar synskärpan avsevärt. Förändringarna i gula fläcken finns som två typer: torr och våt.

Torra förändringar

Den torra formen av gula fläcken är den vanligaste och utgör ca 80 procent av fallen. Synförsämringen kommer då långsamt och orsakas av att syncellerna bryts ner gradvis. Vanligtvis kommer symptomen först på ena ögat och sedan på det andra. Tillståndet är kroniskt och hur snabbt synen förändras är individuellt, men förändringen kan pågå i flera år innan man upptäcker den. 

Våta förändringar

Den våta formen av förändringar i gula fläcken har ett betydligt snabbare förlopp, men kan däremot behandlas om den upptäcks i tid. Vid våta förändringar bildas nya, tunna blodkärl bakom näthinnan vilket orsakar svullnad och ärrbildning som försämrar synen. Eftersom våta förändringar i gula fläcken har ett snabbare förlopp – synförsämringen kan komma inom några veckor eller månader - är det viktigt att snabbt få vård och påbörja behandling.

Symptom på förändringar i gula fläcken

Symptomen på både torra och våta förändringar kan variera, men vanliga symptom på torra förändringar är:

  • Du upplever att synskärpan långsamt försämrats.
  • Du har svårigheter att läsa – bokstäver eller ord faller bort.
  • Du ser suddiga fläckar i mitten av synfältet.
  • Du får svårt att känna igen ansikten.

Symtom på våta förändringar kan vara:

  • Linjer blir krokiga eller skeva
  • Du upplever att synskärpan snabbt har försämrats
  • Du upplever att ansikten eller bilder är förvrängda

Upplever du att din syn försämrats eller om du är över 50 år och inte gjort en synundersökning de senaste 12 månaderna är det viktigt att du kontaktar en optiker för en undersökning. Optikern kommer remittera till ögonläkare vid behov. Tidig upptäckt är avgörande för en framgångsrik behandling av många ögonsjukdomar.

Behandling

Den torra varianten av förändringar i gula fläcken är kroniskt och det finns idag ingen känd behandling. Våta förändringar kan behandlas och symptomen kan bromsas om de upptäcks i tid. En ögonläkare bedömer vilken behandling som är lämplig, men injektioner som kan bromsa bildandet av nya blodkärl och dämpa svullnaden är vanlig.

Även om sjukdomen är svår att behandla kan din optiker eller ögonläkare hjälpa dig med synhjälpmedel för att du ska se så bra som möjligt. 

När ska jag söka vård?

Kontakta en optiker om du upplever att din syn förändrats eller om det var längesedan du gjorde en synundersökning.  Optikern remitterar till ögonläkare vid misstanke eller tecken på ögonsjukdomar. 

Boka tid hos en optiker:

Boka tid