Ögonhälsa - läs om de vanligaste synfelen och ögonsjukdomarna

God ögonhälsa

för en friskare syn Boka synundersökning

Ta hand om din ögonhälsa

Nedsatt syn och ögonsjukdomar kan komma både snabbt och smygande över tid. Det enklaste och bästa sättet att ta hand om din syn är att låta göra regelbundna synundersökningar hos din optiker. Optikern kan upptäcka förändringar och kan vid behov remittera vidare till ögonläkare, om det finns misstanke om en ögonsjukdom som behöver behandling.

Under en synundersökning undersöks dina ögons allmänna hälsotillstånd och ditt behov av synkorrigering. Men vad många inte vet är att optikern även kan upptäcka förändringar och symptom på sjukdomar. Dels ögonsjukdomar som till exempel glaukom och katarakt, men vissa undersökningar kan även visa tecken på andra sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Finns misstanke om sjukdom kommer optikern remittera vidare till ögonläkare för vidare bedömning.

Här kan du läsa mer om de vanligaste synfelen och ögonsjukdomarna. Upplever du att din syn förändrats eller om du är orolig för en ögonsjukdom rekommenderar vi att du bokar en tid hos en av våra leg. optiker. Det gör du snabbt och enkelt nedan.

© Smarteyes 2024