Grön starr 

Glaukom, även kallat grön starr, är en grupp ögonsjukdomar som drabbar synnerven och är en av de vanligare ögonsjukdomarna i Sverige. Gemensam för dessa tillstånd är att de gradvis försämrar synen och att de ofta är relaterade till trycket i ögat vilket kan ge permanenta skador och minska synfunktionen.

Grön starr är viktigt att upptäcka i tid, då den obehandlad kan orsaka synfältsbortfall och skador på ögat som inte kan botas. Med tidig diagnos och behandling kan man bromsa sjukdomsutvecklingen. Våra optiker kan se tecken på glaukom under en synundersökning och kommer då remittera till ögonläkare för vidare undersökning och behandling.

Vad är grön starr?

Grön starr finns som två typer – akut eller kronisk glaukom.  Kronisk glaukom är vanligast och utvecklas under längre tid. Sjukdomen innebär att ditt synfält sakta krymper genom att nervtrådar i synnerven skadas. Akut glaukom är mindre vanlig och innebär att tillståndet kommer plötsligt med smärta och kraftig synnedsättning. Akut glaukom är allvarligt och kräver omedelbar behandling hos ögonläkare.

Symptom grön starr

Den vanligare formen av grön starr, kronisk glaukom, utvecklas långsamt och är därför svår att själv upptäcka. Sjukdomsförloppet innebär ofta att synfältet sakta krymper, men detta kompenseras ofta av det friska ögat, varvid det är svårt att uppmärksamma sitt synfältsbortfall själv. Därför upptäcks sjukdomen oftast i samband med en synundersökning hos en optiker.

För högt tryck i ögat
En viktig del i synundersökningen är att mäta trycket i ögat, då ett onormalt tryck kan vara tecken på grön starr. Ett förhöjt tryck kan uppstå när kammarvätskan i ögongloben inte kan dräneras som den ska. Att mäta trycket i ögat går på någon sekund, är smärtfritt och något vi kan göra i samtliga butiker. 

Om optikern misstänker grön starr kommer du remitteras till ögonläkare.

Riskfaktorer för grön starr

  • Ärftlighet
    Om någon i din familj har glaukom bör du vara uppmärksam och extra noggrann med regelbundna synundersökningar då ärftlighet är en riskfaktor.

  • ÅlderDe allra flesta som drabbas av glaukom är över 50 år. 

  • Närsynthet
    Kraftig närsynthet kan innebära en större risk för glaukom.

  • Ökat tryck i ögat
    Under en synundersökning kontrolleras ditt tryck i ögat. Ett onormalt eller oregelbundet tryck kan skada synnerverna och leda till glaukom.

Behandling av grön starr

Eftersom de skador glaukom kan orsaka på ögat inte går att reparera är det viktigt att tidigt få diagnos och att snabbt sätta in behandling.  Om högt tryck är orsaken till glaukom syftar behandlingen oftast till att sänka trycket, vilket vanligtvis sker med hjälp av ögondroppar. 

Kan man köra bil med grön starr?

En vanlig fråga är huruvida man kan köra bil om man har grön starr. Din förmåga att köra bil beror på hur stora skador du har på ögat och hur påverkad din syn är. Om dina skador är små eller enbart på ena ögat behöver det inte påverka din förmåga att köra bil och du kan behålla ditt körkort.