Som optikkedja är hög kvalitet a och o oavsett om det handlar om båge, glas eller synundersökning. Slarvar vi med kvaliteten spelar det ingen roll hur bra vi är på alla andra punkter. Därför använder vi framstående, certifierade leverantörer när det gäller slipning av glas och tillverkning av bågar.

För att vara helt säker på att dina glasögon uppfyller våra och dina krav har vi en noggrann kvalitetsprocess genom hela produktionen av såväl båge som glas. Utöver detta har vi en generös garanti som du kan nyttja upp till tre månader efter ditt köp.

Så säkrar vi kvaliteten på dina glasögon

Såväl glasögonbågarna som glasögonglasen genomgår noggranna kontroller i flera steg under produktionen, med kvalitetsteam som ansvariga. Kontrollerna är omfattande och skulle en båge eller ett glas inte få godkänt i ett steg, börjar processen om från början igen, med nytt material. På så vis säkerställer vi hög kvalitet. 

Bågarna kontrolleras både tekniskt och fysiskt. Det innebär bland annat att vi tittar på bågarnas hållbarhet, tekniska konstruktion och materialegenskaper. När bågarna i en beställning är färdigproducerade kontrollerar vårt kvalitetsteam att de uppfyller cirka 60 punkter, så som grundjustering, färg, montering och polering av ytor och komponenter. 

Glasögonglas är en avancerad produkt som kräver moderna laboratorier och sliperier. För att säkerställa hög kvalitet genomförs rigorösa kontroller i varje steg i glasproduktionen av ett kvalitetsteam. Först ska själva glaset produceras och när detta fått godkänt genom alla steg ska det formslipas in i själva bågen. Innan glasögonen till slut packas och levereras till butik görs en slutlig kvalitetskontroll där bland annat styrkorna kontrolleras en sista gång och stäms av mot ordern. 

Samtliga kontroller utförs enligt ISO-standarder som gäller för hela Europa. När glasögonen väl levererats till butik utför vår butikspersonal en sista kontroll innan bågen till sist når dig som kund. 

KVALITETSGARANTI

För att du alltid ska känna dig helt trygg och nöjd med våra glasögon och vår service har vi en generös kvalitetsgaranti. Vi kallar den vår nöjdhetsgaranti eftersom den inte bara gäller om du är missnöjd med kvaliteten utan även om du ångrat stilen du valt på glasögonen. För så kan det ju också vara. Uppstår ett produktionsrelaterat fel på dina glasögon inom två år får du ett nytt par kostnadsfritt. Och vill du försäkra dina glasögon även mot olyckshändelser rekommenderar vi vår glasögonförsäkring.