Ett varierat och flexibelt arbete

Som optiker i SmartPool tjänstgör du i de Smarteyesbutiker i Sverige som har behov av extra bemanning. Du har förmånliga villkor, möjlighet till utveckling och flexibla arbetstider.

Är du optiker och intresserad av vår optikerpool?

Är du intresserad av att arbeta som ambulerande optiker hos oss? Välkommen att skicka in din ansökan, eller om du har några frågor till jobba@smarteyes.se