Miljö & Uppförandekod

I allt vi gör strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan, både vad gäller energi- och resursförbrukning samt hur vi tar hand om vårt avfall. Det är också mycket viktigt för oss och våra kunder att de produkter vi säljer i våra butiker är framställda under goda arbetsförhållanden. Smarteyes är en av få detaljister i optikbranschen som genomför regelbundna leverantörsinspektioner i Europa såväl som i Asien.

För alla våra leverantörer tillämpar vi en uppförandekod som rör bland annat arbetsmiljö, anställningsvillkor och miljöpåverkan. Uppförandekoden är också ett stöd i arbetet med ständiga förbättringar. För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs genomför vi regelbundet dels egna inspektioner, dels inspektioner med hjälp av tredje part. Och om en leverantör efter påstötningar inte visar sig uppfylla våra krav enligt uppförandekoden, avslutar vi alla inköp från den leverantören.