om smarteyes

fakta om smarteyes

fakta om smarteyes

Smarteyes startade i april 2007. Optik Smarteyes AB med varumärket Smarteyes är ett svenskt privatägt optikföretag. Huvudägare är Rune Andersson med familj via deras bolag Mellby Gård AB med en omsättning på 5 miljarder kr. Övriga ägare är VD samt styrelse. 

Antal anställda: Drygt 500 st (Sep 2015).

Smarteyes finns i de flesta större svenska städerna samt i Tyskland och Danmark.

 

Omsättning i Sverige 2014/2015: 438 miljoner SEK

Omsättning i Sverige 2013/2014: 337 miljoner SEK

Omsättning i Sverige 2012/2013: 268 miljoner SEK

Omsättning i Sverige 2010/2011: 186 miljoner SEK

Omsättning i Sverige 2009/2010: 128 miljoner SEK

Omsättning i Sverige 2008/2009: 72 miljoner SEK