Om Smarteyes

Smarteyes startade i april 2007. Optik Smarteyes AB med varumärket Smarteyes är ett svenskt privatägt optikföretag. Huvudägare är Rune Andersson via Mellby Gård AB med en omsättning på 6,5 miljarder kr.
Antal anställda: Drygt 500 st.
Smarteyes finns i de flesta större svenska städerna samt i Tyskland och Danmark.

Omsättning i Sverige:

2018/2019: 520 miljoner SEK
2017/2018: 494 miljoner SEK
2016/2017: 499 miljoner SEK
2015/2016: 470 miljoner SEK
2014/2015: 438 miljoner SEK
2013/2014: 337 miljoner SEK
2012/2013: 268 miljoner SEK
2010/2011: 186 miljoner SEK
2009/2010: 128 miljoner SEK
2008/2009: 72 miljoner SEK

Hållbarhetsrapport

Ta del av Smarteyes hållbarhetsrapport här (2019-11-22) >