Ett tryggt besök hos din optiker 


Vår vardag påverkas fortfarande av det nya Corona-viruset och det är viktigt att vi alla tar ansvar och gör vad vi kan för att skapa en trygg tillvaro. Vi vill försäkra dig om att vi tar situationen på allvar och vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs för att våra butiker fortsatt ska vara en säker plats – för dig och för våra medarbetare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen i landet noggrant.

Åtgärder i butik

Här följer några exempel på försiktighetsåtgärder vi vidtagit och rekommendationer vi arbetar efter i våra butiker, för din och personalens säkerhet. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

  • Om du som kund har förkylnings- eller sjukdomssymptom ber vi dig att avvakta med ditt besök hos oss till dess att du varit symptomfri enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se information från Folkhälsomyndigheten här. Detta gäller självklart även vår personal.
  • Har du vistats utomlands, befinner dig i karantän eller varit i kontakt med någon som varit exponerad för viruset ber vi dig vänta i 14 dagar till ditt besök hos oss. Detta för att säkra din och personalens säkerhet.  
  • Noggranna hygienrutiner är en självklarhet för oss som aktör inom klinisk verksamhet. Vi har nu skärpt dessa rutiner ytterligare. All utrustning och inventarier som kommer i kontakt med kund och personal rengörs regelbundet, både i synundersökningsrummen och i butiken, och personalen är extra noggranna med handhygien.
  • Vi håller avstånd i butiken och kan vid behov begränsa antalet kunder i lokalen samtidigt.
  • Handsprit finns att tillgå i alla butiker. 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.