Ett tryggt besök hos din optiker 


Vår vardag påverkas just nu av det nya Corona-viruset och det är viktigt att vi alla tar ansvar och gör vad vi kan för att skapa en trygg tillvaro. Vi vill försäkra dig om att vi tar situationen på allvar och vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs för att våra butiker fortsatt ska vara en säker plats – för dig och för våra medarbetare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen i landet noggrant. Alla våra butiker har öppet, vissa med minskade öppettider. Här på hemsidan,
på respektive butiks sida, kan du se aktuella öppettider.

Boka en egen tid i butiken

Om du känner dig osäker inför ett besök hos oss, eller tillhör en riskgrupp, erbjuder många av våra butiker möjligheten att boka en tid i butiken då du är själv utan andra kunder. Se mer information och vilka butiker som kan erbjuda detta här.

Har du frågor till en optiker?

Upplever du förändringar i synen eller har du frågor om din ögonhälsa och behöver komma i kontakt med en optiker? Vi vill gärna hjälpa dig, även om du inte kan eller vill ta dig till butiken. Klicka här för att komma i kontakt med en av våra optikervia telefon eller email. Det är självklart en kostnadsfri service.

Åtgärder i butik

Här följer några exempel på försiktighetsåtgärder vi vidtagit och rekommendationer vi arbetar efter i våra butiker, för din och personalens säkerhet. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

  • Om du som kund har förkylnings- eller sjukdomssymptom ber vi dig att avvakta med ditt besök hos oss till dess att du varit symptomfri enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se information från Folkhälsomyndigheten här. Detta gäller självklart även vår personal.
  • Har du vistats utomlands, befinner dig i karantän eller varit i kontakt med någon som varit exponerad för viruset ber vi dig vänta i 14 dagar till ditt besök hos oss. Detta för att säkra din och personalens säkerhet.  
  • Noggranna hygienrutiner är en självklarhet för oss som aktör inom klinisk verksamhet. Vi har nu skärpt dessa rutiner ytterligare. All utrustning och inventarier som kommer i kontakt med kund och personal rengörs regelbundet, både i synundersökningsrummen och i butiken, och personalen är extra noggranna med handhygien.
  • Vi håller avstånd i butiken och begränsar antalet kunder i lokalen samtidigt.
  • Personalen använder skyddsutrustning (munskydd/visir/handskar) vid all närkontakt med kunder. Munskydd finns även att tillgå för de kunder som önskar.
  • Handsprit finns att tillgå i alla butiker. 
  • Vi gör för tillfället inte nytillpassningar för kontaktlinser, då det kräver mer närkontakt och kan utgöra en extra smittrisk. 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.