Ett tryggt besök hos din optiker 

Vi är måna om att du ska känna dig trygg när du besöker oss och har därför löpande vidtagit flera försiktighetsåtgärder under pandemin, så att våra butiker fortsatt ska vara en trygg plats – både för dig och för våra medarbetare. 
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen i landet. Den 9 februari 2022 upphörde flera restriktioner och allmänna råd. Det är dock viktigt att fortsatt vara uppmärksam på sjukdomssymptom och vi uppmanar dig att boka om din tid hos oss om du har symptom. Samma förhållningsregler gäller självklart även vår personal.
 
Noggranna hygienrutiner har alltid – och är fortfarande - en självklarhet för oss som aktör inom klinisk verksamhet. Det innebär bland annat vi att rengör all utrustning som kommer i kontakt med kunder och personal och vi är noga med handhygien.
 
Vi erbjuder fortsättningsvis handsprit och munskydd för kunder som önskar detta och vi håller avstånd i butiken.
 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. 

Se mer information från Folkhälsomyndigheten här >